Modul Galakguna Bahan Digital MBMMBI

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor dengan kerjasama Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Johor serta Unit Akademik Pejabat Pendidikan Daerah seluruh negeri Johor telah menghasilkan Modul Galakguna Bahan Digital MBMMBI bagi sekolah rendah dan sekolah menengah.

Modul ini dibangunkan untuk memberi pendedahan kepada guru-guru di negeri Johor khasnya, tentang teknik dan kaedah menggunakan bahan digital MBMMBI untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) di dalam bilik darjah. Selain itu, modul MBMMBI ini juga diyakini dapat meningkatkan lagi keyakinan guru-guru dalam menggunakan bahan digital ini.

Modul Galakguana Bahan Digital MBMMBI boleh dicapai melalui pautan di bawah:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply