PROGRAM ANUGERAH TOKOH NILAM DAERAH TANGKAK TAHUN 2OI8

Kepada:
Pengetua Dan Guru Besar
Sekolah Ahli Pusat Kegiatan Guru Tangkak

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak dengan kerjasama Pusat Kegiatan Guru Daerah Tangkak akan menganjurkan Pemilihan Calon bagi Program Anugerah NILAM Tahun 2018 pada tahun ini. Pertandingan ini akan melibatkan empat kategori, iaitu :
a) Sekolah Menengah Bahasa Malaysia
b) Sekolah Menengah Bahasa lnggeris
c) Sekolah Rendah Bahasa Malaysia
d) Sekolah Rendah Bahasa lnggeris

Sehubungan dengan itu pihak sekolah DIWAJIBKAN membuat pencalonan di kalangan pelajar bagi Anugerah NILAM Daerah Tahun 2018 (satu pencalonan sahaia bagi setiep kategori) bagi mewakili sekolah masing-masing. Pemilihan awal akan dijalankan di peringkat zon PKG.

Surat Arahan
Borang Pencalonan
Syarat dan Peraturan Anugerah NILAM

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply