Fungsi

Fungsi 1 : Dasar

Merancang, Memantau, Menilai Dan Mengurus Keperluan Dasar Teknologi Pendidikan

 

Fungsi 2 : Inisiatif ICT

Merancang Dan Menyelaras Halatuju Dan Inisiatif  ICT Pendidikan Dan Menyediakan Sokongan Perkhidmatan ICT

 

Fungsi 3 : Pembestarian Sekolah

Merancang, Memantau, Menyelaras Dan Menilai Keberkesanan Pelaksanaan Sekolah Bestari Dan Pembestarian Sekolah

 

Fungsi 4 : Penerbitan Bahan

Merancang, Menyediakan Dan Menerbitkan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Pelbagai Media

 

Fungsi 5 : Pembudayaan Literasi Maklumat

Merancang, Mengurus, Dan Menyelaras Pengurusan Literasi Maklumat Dan Teknologi Pendidikan Serta Pembangunan Pusat Rujukan Dan Dokumentasi (Pusat Sumber) BTP-BTPN-PTPB-PKG

 

Fungsi 6 : Penyebaran

Menyebarkan Bahan Pengurusan Pendidikan Serta Pengajaran Dan Pembelajaran  Yang Diterbitkan Melalui Pelbagai Medium Elektronik Dan Media Cetak

 

Fungsi 7 : Kajian dan Penilaian

Menjalankan Kajian Dan Penilaian Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran, Pembelajaran Dan Pengurusan Sekolah

 

Fungsi 8 : Khidmat Kepakaran (Inovasi dan Kreativiti)

Menyediakan Khidmat Kepakaran Dan Nasihat Bagi Mempertingkatkan Inovasi Dan Kreativiti Teknologi Pendidikan Di Sekolah

Comments are closed.