Objektif

  • Membudayakan penggunaan ICT dalam teknologi pendidikan bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran, keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah┬áserta kompetensi guru secara berterusan.
  • Memberi khidmat teknikal kepada murid dan guru dalam penggunaan teknologi pendidikan;
  • Mencari alternatif-alternatif dan inovasi baru teknologi pendidikan yang sesuai bagi kegunaan murid dan guru.
  • Membangunkan bahan teknologi pendidikan yang berkualiti bagi meningkatkan akses ilmu kepada murid dan guru;
  • Meningkatkan kecekapan pengurusan teknikal dan kemudahan Pusat Sumber Sekolah (PSS) terkini bagi menyokong peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran; dan
  • Memberi khidmat konsultansi teknologi peralatan dan inovasi berkaitan peralatan ICT oleh guru dan murid

Comments are closed.